Duolingo

Jedna z lepiej ocenianych aplikacji do nauki języków na Smartfony. Ideą jest zapamiętywanie poszczególnych wyrazów oraz całych fraz. Nauka odbywa się przez zabawę, zła odpowiedź oznacza, że użytkownik traci „życie”, jeśli zbyt często użytkownik odpowiada źle, konieczne staje się powtórzenie niezaliczonego etapu. Aplikacja zakłada naukę: mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu.

Twórcy aplikacji, podobnie jak nauczyciele języka uważają, że ważna w edukacji jest motywacja, dlatego stawiają przed użytkownikami kolejne wyzwania, a dodatkowo wprowadzają możliwość rywalizacji między użytkownikami.