Ciekawostki edukacyjne

library-849797Czego o edukacji nie wiecie…

…że najlepszy system szkolnictwa ma Singapur.

Od lat w światowych rankingach jakości szkół, w których brane są pod uwagę również późniejsze losy ich absolwentów – przoduje Singapur.

Szkoły w Singapurze mają specyficzny sposób organizacji, co pół semestru uczniowie podchodzą do egzaminów, które sprawdzają ich wiedzę i kompetencję i na tej podstawie są oni przydzielani do klas. Najlepsi uczniowie uczą się w klasie A, słabsi w B, C i tak dalej.

Nie przekreśla to jednak szans uczniów, bowiem już za pół roku mogą znów awansować, wymaga to od nich jednak dużego zaangażowania, bo klasa A ma dużo obszerniejszy materiał od pozostałych.

…że uczniowie na własnej skórze mogą poczuć starość.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania, które stawia sobie za cel rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie obywateli w życie publiczne, w tym przede wszystkim w wolontariat, prowadzi w szkołach Wielkopolski projekt, który ma na celu uświadomienie młodym ludziom jak to jest być… starym.

Uczniowie zakładają gogle pogarszające wzrok, ubrania z obciążenie, które krępują ruchy oraz słuchawki, które utrudniają niezakłócony odbiór dźwięków. Cały skafander został tak zaprojektowany, aby z jak największą precyzją oddawać ograniczenia ruchowe oraz zmysłów człowieka w podeszłym wieku. Ma to uświadomić uczniom czym jest starość, oraz że warto pomagać osobą starszym, bo ich życie jest trudniejsze niż młodych ludzi.