Edukacyjna rola żłobka

Edukacyjna rola żłobka

Żłobki prywatne w Krakowie mogą być prowadzone przez osoby nie posiadające wykształcenia pedagogicznego. Jednak kadra opiekunów powinna mieć co najmniej wykształcenie pedagogiczne na poziomie licencjatu, a także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego.

Edukacyjny aspekt żłobka

Żłobek ma istotny edukacyjny aspekt. Ma przygotować dzieci do obowiązku przedszkolnego poprzez naukę i zabawę, a także przez właściwe techniki kształtujące postawy moralne.