Edukacyjna rola żłobka

Żłobki prywatne w Krakowie mogą być prowadzone przez osoby nie posiadające wykształcenia pedagogicznego. Jednak kadra opiekunów powinna mieć co najmniej wykształcenie pedagogiczne na poziomie licencjatu, a także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego. Edukacyjny aspekt żłobka Żłobek ma istotny edukacyjny aspekt. Ma przygotować dzieci do…

Połączenie zainteresowań biologicznych i informatycznych można rozwijać w bioinformatyce

Jeśli uczeń wykazuje zainteresowanie w kierunku biologii, jak również nie obce są mu nowoczesne technologie informatyczne, warto pokierować go na edukacyjną drogę studiowania bioinformatyki. Bioinformatyka jest dziedziną nauki działającą na styku tych co najmniej dwóch dziedzin. Prowadzone w jej ramach badania, przede wszystkim odkrywające tajemnice genetyki, wykorzystują moc oferowaną przez…