Znaczenie kontroli placów zabaw dla bezpieczeństwa użytkowników

Kontrola placów zabaw ma ogromne znaczenie. Pozwala na uzyskanie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa. 1. Dzieci bawiąc się na określonym obiekcie muszą mieć zapewnione właściwe warunki. Nie chodzi jedynie o zastosowanie elementów dzięki, którym będą się rozwijały intelektualnie i ruchowo, ale także o zadbanie o właściwy dobór nawierzchni, czy systemów…

Mechanik – co powinien potrafić?

Mechanicy pracujący w sprawdzonych, na przykład krakowskich, warsztatach samochodowych powinni posiadać niezbędne umiejętności i cechować się określonymi predyspozycjami. Powinni biegłe posługiwanie się komputerem i dokumentacją serwisową samochodu, dokładnie szacować koszty naprawy i ilość czasu na nią potrzebną, weryfikować wadliwe części, ustalać metody oraz zakres ich naprawy, wskazywać części zużyte (koniecznych…